Ağustos 15, 2011

Mercimekte ilaç mı var?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, ''mercimekte ilaç var'' konulu haberlere ilişkin, söz konusu mercimeklerin iddiaların aksine Türkiye piyasasına girmediği, serbest bölgelerden üçüncü ülkelere ihracatının gerçekleştiği, bu nedenle denetim dışında kaldığı belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, ''mercimekte ilaç var'' başlıklı haberle ilgili, kamuoyunun eksik ve yanlış bilgilendirilmesine yol açacağı gerekçesiyle yazılı açıklama yaptı.

-''TİCARETE KONU GDO'LU MERCİMEK BULUNMAMAKTADIR''-

''Dünyada ticarete konu GDO'lu mercimek bulunmadığı'' kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: ''Habere konu olan mercimek GDO açısından riskli bir ürün olmadığından ithalatı aşamasında GDO kontrolleri yapılmamaktadır. Ancak, ithal edilen mercimeklerde ilaç kalıntısı (pestisit) analizleri yapılmakta olup, Türk gıda mevzuatına uygun olan ürünlerin yurda girişine izin verilmektedir.''

Açıklamada, Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi'nin (Rapid Alert System for Food and Feed–RASFF), gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerle yemden kaynaklanan insan ve hayvan sağlığını doğrudan ve/veya dolaylı olarak olumsuz yönde etkileyen risklerle ilgili olarak Ulusal Temas Noktası ve İl Temas Noktaları ile Avrupa Birliği Komisyonu arasındaki bilgi akış sistemi ve alınan tedbirlerin koordinasyonuyla ilgili uygulamaları kapsadığı vurgulandı. ''Mercimek
ürünü ile ilgili olarak 16 adet RASFF bildirimi alındığı'' kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
''Glyphosate, bitkisel üretimde yabancı otlara karşı kullanılan total bir herbisittir. Ülkemizde ve AB'de mercimekte tavsiyesi bulunmamaktadır. ABD ve Kanada'da mercimekte yabancı otlara karşı çıkış öncesi tavsiyesi bulunmaktadır.

Ülkemizde ve AB'de mercimekte kullanımı olmadığından, MRL değeri tespit edilebilen en küçük değer olan 0.1 ppm'dir. Kanada'da bu değer 4 ppm, ABD'de ise 5 ppm'dir. Habere konu olan mercimekler iddiaların aksine, ülkemiz piyasasına girmeyerek, serbest bölgelerden üçüncü ülkelere ihracatı gerçekleştiğinden dolayı denetim dışında kalmaktadır. Bakanlığımızca ithali söz konusu olan ürünlerin denetim ve kontrol işlemleri titizlikle yürütülmektedir.''

{lang: 'tr'}

Leave a Reply